Mikä on RAVA-mittari

 

RAVA™ -mittari on Suomen Kuntaliiton omistama ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n lisensoima ikäihmisten (65-vuotiaat ja vanhemmat) toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari. Toimintakykyä arvioidaan seuraavien toimintojen avulla: näkö, kuulo, puhe, liikkuminen, rakon ja suolen toiminta, syöminen, lääkitys, pukeutuminen, peseytyminen, muisti sekä psyyke. Arvioinnin tukena käytetään ns. MMSE-testiä  ja GDS -15 seulaa. RAVA™ -mittarin saa käyttöön hankkimalla lisenssin ja kouluttamalla arvioinnin tekijät mittarin oikeaan käyttöön.

Mittarin avulla asiakkaalle lasketaan ns. RAVA-indeksi ja RAVA-luokka, joita voidaan käyttää viitteellisinä arvoina, kun arvioidaan ikäihmisen toimintakykyä ja mahdollista avuntarvetta.

 

 

Arvioitu avun tarve RAVA-luokittain:

RAVA-luokka RAVA-indeksi Avun tarve
RAVA-luokka 1 1,29-1,49 Satunnainen
RAVA-luokka 2 1,50-1,99 Tuettu hoito
RAVA-luokka 3 2,00-2,49 Valvottu hoito
RAVA-luokka 4 2,50-2,99 Valvottu hoito
RAVA-luokka 5 3,00-3,49 Tehostettu hoito
RAVA-luokka 6 3,50-4,03 Täysin autettava